หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 143 ปี

วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 143 ปี

หมวดหมู่ :

        นายนพดล หาญธนสาร รองผู้อำนวยการยาสูบ ด้านบริหาร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ไปร่วมแสดงความยินดีกับกระทรวงการคลัง  เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 143 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..