หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 54 ปี

วันสถาปนาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 54 ปี

หมวดหมู่ :

        นางสุธาทิพย์ ปาวะภินันท์ หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ไปร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี ณ สำนักพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..