หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งตูู้ไฟฟ้า MDB1,MDB3,EMDB พร้อมอุปกรณ์ ท่ี่ฝ่ายการแพทย์ ตั้งอยู่บริเวณโรงงานยาสูบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งตูู้ไฟฟ้า MDB1,MDB3,EMDB พร้อมอุปกรณ์ ท่ี่ฝ่ายการแพทย์ ตั้งอยู่บริเวณโรงงานยาสูบ

..เพิ่มเติม..