หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (งานปรับปรุงห้องประชุม 1และห้องควบคุม พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น และครุภัณฑ์)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (งานปรับปรุงห้องประชุม 1และห้องควบคุม พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น และครุภัณฑ์)

..เพิ่มเติม..