หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายพาน ELEVATING BELT CONVEYOR ที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายพาน ELEVATING BELT CONVEYOR ที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

..เพิ่มเติม..