หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีเปิดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 2

พิธีเปิดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ :

        เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โครงการนี้จะเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 28 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 60 คน ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายการแพทย์

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..