หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาตั้งแต่ 5,001.- บาท เป็นต้นไป เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาตั้งแต่ 5,001.- บาท เป็นต้นไป เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..