หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..