หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงขยายพื้นที่หน่วยไตเทียม พร้อมระบบที่จำเป็น ที่ชั้น 4 โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

ราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงขยายพื้นที่หน่วยไตเทียม พร้อมระบบที่จำเป็น ที่ชั้น 4 โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

..เพิ่มเติม..