หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำนักงานยาสูบนครพนมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตยาสูบ GAPโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบนครพนมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตยาสูบ GAPโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบนครพนม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตยาสูบ GAPโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือร้านเจ๊ษรโต๊ะจีน 2 เป็นเงิน 117,480.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 19 กพ.61ประกาศผู้ชนะกิจกรรมฝึกอบรมฯครั้งที่ 1 GAP XU611

..เพิ่มเติม..