หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์, ครุภัณฑ์ฯ, น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนม.ค.61 สำนักงานยาสูบแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์, ครุภัณฑ์ฯ, น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนม.ค.61 สำนักงานยาสูบแพร่

..เพิ่มเติม..