หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,001.-บาท ขึ้นไป (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,001.-บาท ขึ้นไป (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย)

http://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2018/01/เดือนธันวาคม60.pdf
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

..เพิ่มเติม..