หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..