หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างตัดเย็บชุดทำงานของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างตัดเย็บชุดทำงานของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561)

..เพิ่มเติม..