หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบล่อฟ้า (Lighting System) และระบบกราวด์ โรงงานที่ 2 โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบล่อฟ้า (Lighting System) และระบบกราวด์ โรงงานที่ 2 โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่

..เพิ่มเติม..