หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรัดกล่องใบยาแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรัดกล่องใบยาแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่)

..เพิ่มเติม..