หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่)

การจัดซื้อจัดจ้าง ที่วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ตั้งแต่งวันที่ 20 ธันวาคม – 29 ธันวาคม 2560
http://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2018/01/ประกาศผู้ชนะสอบราคา-โดยวิธีเจาะจงราคา.pd

..เพิ่มเติม..