หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออก ตะวันตก และรั้วเชนลิ้งค์ด้านทิศใต้สูงประมาณ ๒ เมตร ความยาวประมาณ ๖๗๖ เมตร พร้อมประตูเชนลิ้งค์ ๒ บาน ที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออก ตะวันตก และรั้วเชนลิ้งค์ด้านทิศใต้สูงประมาณ ๒ เมตร ความยาวประมาณ ๖๗๖ เมตร พร้อมประตูเชนลิ้งค์ ๒ บาน ที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaitobacco.or.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๙-๑๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ
DOWNLOAD >> เอกสารประกาศประกวดราคา

..เพิ่มเติม..