หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาเคลื่อนจ้ายรถยก (Forklift) ออกจากช่องทางหนีไฟ ที่อาคาร B-02 โรงงานผลิตยาสูบ 6

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาเคลื่อนจ้ายรถยก (Forklift) ออกจากช่องทางหนีไฟ ที่อาคาร B-02 โรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..