หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาตึกอำนวยการฯ)

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาตึกอำนวยการฯ)

..เพิ่มเติม..