หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 .ดร.อัญญา  ขันธวิทย  กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติเช่นทุกปี โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวยาสูบให้ความเคารพนับถือได้แก่ พระพุทธวิสุทธิมงคล พระภูมิเจ้าที่ (หลวงปู่ชัยมงคล) เสด็จปู่นาคราช และรูปปั้น พลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์

..เพิ่มเติม..