หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงแหล่งพลังงานไฟฟ้าระบบเสริมการผลิต ที่โรงงานผลิตยาสูบ6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธน่

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงแหล่งพลังงานไฟฟ้าระบบเสริมการผลิต ที่โรงงานผลิตยาสูบ6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธน่

..เพิ่มเติม..