หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง SCHMERMUND B1 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 5 จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง SCHMERMUND B1 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 5 จำนวน 10 รายการ

..เพิ่มเติม..