หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance กลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ G.D 121 (7.1) หมายเลข 21 และ 22 จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance กลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ G.D 121 (7.1) หมายเลข 21 และ 22 จำนวน 35 รายการ ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4

..เพิ่มเติม..