หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องแยกก้าน GODIOLI THRESING LINE จำนวน 7 รายการ ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องแยกก้าน GODIOLI THRESING LINE จำนวน 7 รายการ ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่

..เพิ่มเติม..