หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance กลุ่มเครื่องบรรจุซอง G.D X-500 จำนวน 31 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance กลุ่มเครื่องบรรจุซอง G.D X-500 จำนวน 31 รายการ

..เพิ่มเติม..