หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ซองบรรจุยาเส้นตรา LINE จำนวน 140,000 ซองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพิมพ์ซองบรรจุยาเส้นตรา LINE จำนวน 140,000 ซองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง Cost Line
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30012018104504

..เพิ่มเติม..