หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจ้างอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจ้างอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..