หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingราคากลาง งานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออก ตะวันตก และรั้วเชนลิ้งค์ด้านทิศใต้สูงประมาณ ๒ เมตร ความยาวประมาณ ๖๗๖ เมตร พร้อมประตูเชนลิ้งค์ ๒ บาน...

ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออก ตะวันตก และรั้วเชนลิ้งค์ด้านทิศใต้สูงประมาณ ๒ เมตร ความยาวประมาณ ๖๗๖ เมตร พร้อมประตูเชนลิ้งค์ ๒ บาน ที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

..เพิ่มเติม..