หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางซื้ออะไหล่ Consumable Part สายพานมวนบุหรี่ ยี่ห้อ ESBAND สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออะไหล่ Consumable Part สายพานมวนบุหรี่ ยี่ห้อ ESBAND สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..