หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิ้นซองบุหรี่สีทอง ขนาด 95 มม. x 700 ม. จำนวน 144 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิ้นซองบุหรี่สีทอง ขนาด 95 มม. x 700 ม. จำนวน 144 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..