หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาว Hot Melt ใช้ติดซองและติดแสตมป์ จำนวน 5,000 กก.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาว Hot Melt ใช้ติดซองและติดแสตมป์ จำนวน 5,000 กก.

..เพิ่มเติม..