หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทป OPP สีเขียว ขนาด 72 มม. x 330 ม. จำนวน 100 ม้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทป OPP สีเขียว ขนาด 72 มม. x 330 ม. จำนวน 100 ม้วน

..เพิ่มเติม..