หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พนักงานโรงงานยาสูบเข้าร่วมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการพิธีการ ในงานพิธี

พนักงานโรงงานยาสูบเข้าร่วมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการพิธีการ ในงานพิธี

หมวดหมู่ :

พนักงานโรงงานยาสูบเข้าร่วมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการพิธีการ ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒ

นะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม

..เพิ่มเติม..