หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม.x1,550 ม. (สีแดง,สีเขียว,สีฟ้า)

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม.x1,550 ม. (สีแดง,สีเขียว,สีฟ้า)

รหัสเผยแพร่แผนการจัดซื้อ M60100006228
กระดาษซองใน ขนาด 114มม.x 1,550 ม. สีแดง จำนวน 100 ม้วน ,สีเขียว จำนวน 100 ม้วน, สีฟ้า  จำนวน 100 ม้วน
ดาวน์โหลด

..เพิ่มเติม..