หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 127 ปี

วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 127 ปี

หมวดหมู่ :

    นายสุคิด สุดดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 127 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..