หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อระบายไอเสียของกลุ่มเครื่องจักรผลิตยาเส้นพอง ที่กองการยาเส้นพอง 3, กองการใบยา ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อระบายไอเสียของกลุ่มเครื่องจักรผลิตยาเส้นพอง ที่กองการยาเส้นพอง 3, กองการใบยา ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..