หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมลงนามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3

ผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมลงนามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เข้าร่วมลงนามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต และให้เกิดการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมี นายสมคิด จตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้ นายสมคิด จตุศรีพิทักษ์ ยังได้มอบนโยบายเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจด้วยความโปร่งใสเป็นมืออาชีพอีกด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงค่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน “รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน โดยการนำหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาคเอกชนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบนอีกด้วย


 

..เพิ่มเติม..