หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่เปิดตัวโครงการคัดแยกขยะ (CG We Care)

เปิดตัวโครงการคัดแยกขยะ (CG We Care)

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะ (CG We Care) โดยเป็นหนึ่งในโครงการ 8 โครงการของ CG agents ซึ่งดำเนินการที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 เป็นโครงการนำร่อง โดยมีแนวทางการคัดแยกประเภทขยะเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ เศษอาหาร ขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือจำหน่ายได้ ขยะอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และขยะย่อยสลายไม่ได้แต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าที่จะรีไซเคิล โดยงานจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม 1 ชั้น 2 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยเชิญสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมร่วมออกบูธ “โครงการร้าน 0 บาท “ และร่วมเสวนาหัวข้อ “การจัดการขยะ” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

..เพิ่มเติม..