หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ

พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ

หมวดหมู่ :

      กระทรวงการคลังจัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต สร้างผลงานความสำเร็จในงานราชการตลอดมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการ  โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบโล่ที่ระลึกให้ผู้เกษียณ ในการนี้นางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการยาสูบ ด้านบริหาร และนางวราภรณ์ อนันบุญทริก รองผู้อำนวยการยาสูบ ด้านใบยา เข้ารับมอบโล่ที่ระลึกด้วย พร้อมด้วยนายชำนาญ อ่ำสะอาด รองผู้อำนวยการยาสูบ ด้านบริหารจัดการผลิต เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..