หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ”

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ”

หมวดหมู่ :

    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด ถ่ายภาพร่วมกับพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยร่วมกับพับกระทงสำหรับใส่อาหารให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แทนกล่องโฟม จำนวน 10,000 ใบ ก่อนส่งมอบกระทงให้กับหน่วยงานที่เป็นจิตอาสาทำอาหารให้กับประชาชนที่สนามหลวง 

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..