หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สัญญา F-02/1

โรงงานยาสูบ จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สัญญา F-02/1

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย สุธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม  (Integrity Pact) งานโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานยาสูบ 6 (F-02/1)
ซึ่งโรงงานยาสูบ ลงนามร่วมกับผู้ประกอบการจากบริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์คโชลูชั่น บริษัท เดอะคอมมูนิเคชั่นโซลูชั่น จำกัด  บริษัท พรูฟเว่น  อัลเทอร์เนทีพ  จำกัด บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ โดยมีพลโทสุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการฯ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย กรรมการอำนวยการฯ และผู้บริหารโรงงานยาสูบ เข้าร่วมพิธีฯ
การดำเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว เพื่อจัดการระบบ MES และระบบ Logistics เพื่อการย้ายโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ แสดงถึงความมุ่งมั่นของโรงงานยาสูบในการกำกับดูแลให้การดำเนินโครงการมีความโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

..เพิ่มเติม..