หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป

หมวดหมู่ :

        นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป โดยกระทรวงการคลังจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณถนนด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

cof

..เพิ่มเติม..