หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา- ประกวดราคาซื้อรถยกสูง แบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา- ประกวดราคาซื้อรถยกสูง แบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบฯ

หมวดหมู่ :

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยกสูง แบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์   สำหรับใช้งานที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝวศ.ปe.02/2561)

..เพิ่มเติม..