หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ราคากลาง) จ้างดำเนินการรวมระบบทีวี 55 นิ้ว เข้ากับระบบทีวีประชาสัมพันธ์ Digital Signage และบริการบำรุงรักษาฯ ทั้งระบบ โดยวิธีพิเศษ

(ราคากลาง) จ้างดำเนินการรวมระบบทีวี 55 นิ้ว เข้ากับระบบทีวีประชาสัมพันธ์ Digital Signage และบริการบำรุงรักษาฯ ทั้งระบบ โดยวิธีพิเศษ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..