หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นดาดฟ้า ชั้น 5 และรอยแตกร้าวผนังพร้อมขอบวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้น 4 ที่โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นดาดฟ้า ชั้น 5 และรอยแตกร้าวผนังพร้อมขอบวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้น 4 ที่โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..