หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อ กระดาษพันก้นกรองสีเหลือง ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม. จำนวน...

ประกวดราคาซื้อ กระดาษพันก้นกรองสีเหลือง ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม. จำนวน 210 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ฝจพ.e.03/25/60]

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..