หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ฝวศ.สค.4/2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดต่าง ๆ จำนวน 320 เครื่อง ติดตั้งอยู่ภายในตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ

ฝวศ.สค.4/2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดต่าง ๆ จำนวน 320 เครื่อง ติดตั้งอยู่ภายในตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..