หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ BOPP FILM ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30...

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ BOPP FILM ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน จำนวน 7,020 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ฝจพ.e.03/23/60]

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..