หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ ส่งมอบดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙

โรงงานยาสูบ ส่งมอบดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙

หมวดหมู่ :

        เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร พร้อมด้วยนายอุเชนทร์ วงษ์ตา ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร และนางสมฤดี วัฒนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๓๑,๙๙๙ ดอก ให้กับคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ณ อาคาร ๓ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
         ทั้งนี้ โรงงานยาสูบ ได้จัดกิจกรรมดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙ เพื่อให้จิตอาสาซึ่งเป็นพนักงานยาสูบและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงานยาสูบ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๓ แบบ ได้แก่ ดอกลีลาวดี ดอกชบาทิพย์ และดอกกุหลาบ คณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบ ตลอดจนจิตอาสาทุกคน ต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทุกดอกอย่างประณีตบรรจง เพื่อมอบให้กรุงเทพมหานครสำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้

กองสื่อสารองค์กร

News by Lilytoon / Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..